Show simple item record

dc.contributorİşletmeen
dc.contributor.advisorTurgut, Tülay
dc.contributor.authorSönmezer, Sırma
dc.date.accessioned2016-12-15T08:04:23Z
dc.date.available2016-12-15T08:04:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/935
dc.description112 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, yaşın çalışma değerleri, örgüte bağlılık, ve çalışma merkeziliği üzerindeki etkisini anlamaktır. Bu bağlamda, yaş grupları arasında çalışma değerlerinde, örgüte bağlılık ve çalışma merkeziliği seviyelerinde farklılık öngörülmüştür. Buna ek olarak, farklı yaş gruplarında, örgüte bağlılık ile çalışma değerleri ve çalışma merkeziliği arasındaki ilişki ayrı olarak incelenmiştir. Türkiye, Istanbul'da yapılan çalışmaya, üniversite mezunu, kurumsal firmalarda en az 2 yıl çalışmış ve çalışmaya devam eden 935 beyaz yakalı çalışan katılmıştır. Kalitatif aşamada derinlemesine görüşmeler, kantitatif aşamada web-tabanlı anket uygulanmıştır. Bu çalışmanın önemli katkılarından biri, Türkiye için belirlenen emik çalışma değerleridir. Bu emik öğelerin gelecekteki araştırmalar için çalışma değerleri envanterine dahil edilmesi önerilmektedir. Sonuçlar, yaş grupları arasında çalışma değerlerinde, örgüte bağlılık seviyesinde farklılıklar, ve çalışma merkeziliği seviyesinde değişiklikler göstermiştir. Çalışma değerleri ve örgüte bağlılık, ve çalışma merkeziliği ile örgüte bağlılık arasındaki ilişki test edilmiş ve açıklanmıştır. Çalışma ayrıca çalışma değerlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini sunmuştur. Anahtar Kelimeler: Çalışma değerleri, Örgüte bağlılık, Çalışma merkeziliği, Yaş, Türkiye.en
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to understand the impact of age on work values, organizational commitment and work centrality. In this respect, it is hypothezied that there are differences in work values, organizational commitment, and work centrality among age groups. In addition, the relationship of organizational commitment with work values, and work centrality in different age groups is explored. The study was conducted in Istanbul, Turkey with the participation of 935 university graduate, corporate white-collar employees of large companies in Istanbul. In-depth interviews were conducted for the qualitative stage and a web-based survey was administered for the quantitative stage of data collection. An important contribution of this study is the emic items identified for the Turkish work context. These emic items are suggested to be incorporated to work values inventory for future research. The results indicated differences in work values, and organizational commitment levels among different age groups as well as changes among age groups in the level of importance of work. It was confirmed that there is a relationship between work values and organizational commitment, and between work centrality and organizational commitment. The results of the study also showed that work values differ according to gender. Key words: Work values, Organizational commitment, Work centrality, Age, Turkey.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleAn Analysis of work values, organizational commitment, and work centrality of turkish employees from an age diversity perspectiveen
dc.title.alternativeTürk çalışanlarında iş değerlerinin, örgüte bağlılığın ve iş merkeziliğinin yaş gruplarına göre analizien
dc.typeThesisen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record