Show simple item record

dc.contributorEkonomi Hukukuen
dc.contributor.advisorDemir Gökyayla, Cemile
dc.contributor.authorNarçin Tosun, Zelal
dc.date.accessioned2014-07-25T09:12:22Z
dc.date.available2014-07-25T09:12:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/79
dc.description161 pagesen
dc.description.abstractMilletlerarası Ticaretin sınırlar ötesi gelişiminin artması tahkim yargısının da giderek daha fazla tercih edilmesine sebep olmaktadır. Kurumsal tahkimi tercih eden pek çok tarafın ihtilaflarını Milletlerarası Ticaret Odasının gözetiminde çözülmesini tercih ettikleri görülmektedir. Kurum, kendisine yöneltilen eleştirileri de dikkate alarak modern gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenilemekte ve bu sayede bilimsel olarak tahkim kurumuna önemli katkılar sunmaktadır. Öyle ki uygulamada uzun yılların deneyimi sonucu ortaya çıkan görev belgesi gibi birtakım hukuki araçlar, tahkim yargısına sunduğu önemli katkılar nedeniyle 05.07.2001 gün ve 24453 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda da görüldüğü gibi ulusal düzeyde pek çok mevzuatta esas alınmakta ya da bunlarıciddi bir şekilde etkilemektedir. Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak tez çalışmamızda 01.01.1998 Tarihli Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Tüzüğü ışığında; Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda önemli bir yer edinen “Görev Belgesi” kavramı ele alınacaktır. Görev belgesi, ICC uygulamalarından doğmuş olması ve Milletlerarası Ticari Tahkimde tarafların bu belgeyi giderek daha fazla kullanmaya başlamaları ve ayrıca 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda da açık bir hükümle düzenlenmiş olması sebebiyle çalışmamızda ayrıntılı olarak incelenmektedir. Görev Belgesine ilişkin olarak belgenin tarihsel süreci, belgeyi hazırlamanın taraflara sunduğu avantajlar, belgede yer alan hukuki unsurlar ile imzalanıp yürürlüğe girme şekli Milletlerarası Ticaret Odası ( ICC ) Tahkim Tüzüğü ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu birlikte karşılaştırılmak suretiyle ele alınmaktadır. Ayrıca Görev Belgesinin işlevinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla içinde yer almasında fayda olacak diğer birtakım hukuki unsurlar hakkında açıklama yapılmaktadır.en
dc.description.abstractArbitration procedure become more common in consequence of improvement of the global commerce day by day. Moreover the parties prefer ICC organization for receiving the solution regarding their disputes. ICC Institution continuously improves its rules according to the modern requirements and contribute to the arbitration law scientficaly. By the same reason the instruments such as Terms of Reference that formed by the long experiences of ICC is effected to the many international Codes and Turkish Law and is adopted to the Code of International Arbitration which is numbered under 4686 and officially published on the date of 05.07.2001 and publishing number 24453. In our thesis we study analyse terms of reference according to the Arbitration Rules of International Chamber of Commerce dated on 01.01.1998 that states a serious importance in international Arbitration Law. Said instrument is studied very detailed in our thesis subject to increased preference of the parties in the international arbitration however it come out from the experiences of ICC. The other reason of this attitute is indicating terms of reference in the Code of International Arbitration as a seperate article. The history and the advantages of preparing the terms of reference is explained here by comparing the rules of ICC and the Code of International Arbitration at the same time with the elements and enforcement procedure of itself as well. In order to strength its functions some other kind of elements is advised to include in the document that is not obligatory in fact.en
dc.language.isotren
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleMilletlerarası Ticaret Odası (ICC) tahkim kuralları uyarınca görev belgesien
dc.title.alternativeTerms of reference under the arbitration rules of International Chamber of Commerce (ICC)en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States