Show simple item record

dc.contributorPsychologyen
dc.contributor.advisorWise, Ryan
dc.contributor.authorJak İçöz, Ferhat
dc.date.accessioned2015-06-18T10:33:29Z
dc.date.available2015-06-18T10:33:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/619
dc.description105 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı A.B.D.'de geliştirilmiş olan Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği'nin (ASKÖ) Türkçe versiyonunun güvenilirlik ve geçerliliğini incelemektir. ASKÖ'nün orijinal versiyonu 110 item ve yedi alt ölçekten oluşmaktadır. Bu yedi alt ölçek Panksepp (1998) tarafından bulunmuş olan ve arkaik beyinde yer alan duygudurum sistemlerine dayanmaktadır. Bu duygudurum sistemleri ise Oyun, Merak, Sevgi, Öfke, Üzüntü, Korku ve Maneviyattır. Güvenilirlik çalışması 891 öğrenci ve yetişkin katılımcının katılımı ile gerçekleşmiştir. Geçerlilik çalışmasına ise 327 öğrenci katılmıştır. Hem güvenilirlik, hem de geçerlilik çalışması için orijinal makale olan Davis, Panksepp ve Normansell'in (2003) uyguladığı analizler takip edilmiştir. Sonuçlar ASKÖ'nün Türkçe versiyonunun güvenilir ve geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bütün ölçeğin ve alt ölçeklerin Cronbach Alfaları kabul edilebilir düzeylerde çıkmıştır. Bununla beraber yaş, cinsiyet ve yaş grubunun ASKÖ puanları üzerinden rol oynadığı görülmüştür. Geçerlilik çalışması için ASKÖ, Beş Faktör Modeli'ne göre oluşturulmuş olan Goldberg-70 Kişilik Ölçeği ile karşılaştırılmıştır. ASKÖ ile Goldberg-70 ölçekleri arasında her iki ölçeğin alt ölçeklerinin tanımlarının paralelliğini gösteren sonuçlar bulunmuştur. Sonuçlar, sınırlamalar ve gelecekte yapılabilecekler ile beraber çalışmanın sonunda tartışılmıştır.en
dc.description.abstractThe primary purpose of this study is to assess reliability and validity of Affective Neuroscience Personality Scale (ANPS), which was initially developed in the USA. ANPS was originally developed to contain 110 items with seven subscales. Subscales of ANPS is based on the emotional operating systems in archaic brain found by Panksepp (1998). These emotional operating systems are Care, Seek, Play, Anger, Fear, Sadness and Spirituality. The reliability study was conducted with 891 student and adult participants, whereas 327 students took part in the validity study. For both reliability and validity analysis, the original article of Davis, Panksepp and Normansell (2003) was followed. Results implicate that the Turkish version of ANPS is a reliable and valid personality scale. Cronbach?s Alphas of overall scale and each subscale are within acceptable ranges, whereas age, gender and life phase are found to be significant variables in ANPS scores. For the validity study, ANPS is compared with Goldberg-70 Personality Scale, which is based on Five Factor Model. ANPS subscale scores were revealed to be in line with the definitions of personality dimensions of Five Factor Model. The findings are discussed, along with the limitations of the study and implications for future research.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleThe reliability and validity study of the Turkish version of Affective Neuroscience Personality Scaleen
dc.title.alternativeAffektif Sinirbilim Kişilik Ölçeğinin Türkçe güvenirlik ve geçerlilik çalışmasıen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record