Show simple item record

dc.contributorCultural Studiesen
dc.contributor.advisorUĞUR, Yaşar Aydın
dc.contributor.authorBalta, İclal Didem
dc.date.accessioned2015-05-04T14:47:44Z
dc.date.available2015-05-04T14:47:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/572
dc.description152 pagesen
dc.description.abstractBu çalışma, bugüne kadar birçok araştırmacının ilgi ve araştırma nesnesi olan örtünen kadını, hem bu araştırmalar hem de kendi yaşadığı inancın deneyimi bağlamında inceleyerek, çift odaklı bir bakış ile anlamaya çabalayacaktır. Bu bifokal bakış, bir yandan, örtünme ile inanç arasında var olduğuna inanılan doğrudan bağı silen ve inanan öznenin otonom statüsünü hükümsüz kılan sosyal araştırmalardan çıkan çarpıtılmış gerçekliğe odaklanırken, diğer yandan örtünen kadının yaşadığı deneyimi, onun bireyselliğinin içinden anlamaya çalışacaktır. Çalışma kapsamında sorunsallaştırılan örtünme pratiği, oryantalist anlamlarıyla birlikte tarihsel bir bağlam içine yerleştirilerek, üç seküler, kadın araştırmacının, Nilüfer Göle, Özlem Avcı ve Feride Acarın çalışmalarındaki özdüşünümsel sorunlar ortaya konulacaktır. Bu tür insani deneyimleri anlamaktaki yetersizliğin seküler kadın araştırmacılarla mı yoksa kantitatif sosyolojinin değerlendirme enstrümanlarıyla mı ilişkili olduğu sorgulanacak olan diğer bir mesele olarak görülecektir. Bu çalışmanın iddiası, örtünme deneyiminin, birey ile inancı arasında doğrudan kurulabilen bir ilişki olarak ele alınabileceğini göstererek, modernitenin, merkezine taşıdığı otonom kendiliğin ve inancın birbirlerini dışlamak zorunda olmadıklarını, birbirlerini kapsayıcı olabileceklerini ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Örtünen kadın, modernite, auto-telic kişilik, queerleşme.en
dc.description.abstractThis thesis attemps to grasp the experience of the veiling woman who has been an object of attention and research of a number of researchers so far. In order to succeed that, it will put to work a multiple perspective that illustrates the inside and outside of the experience of woman in the context of both the experience of the self and the researchers studies. On the one hand, this bifocal gaze will be focused on the distorted reality which blurs the direct connection that is believed to have existed between veiling and belief and which cancels the autonomy of the believing subject. On the other hand, it will also endevour to comprehend the experience of the veiling woman within the context of her experience. The practice of veiling will be problematized and reconsidered within a historical perspective, while at the same time the self-reflexive issues in the researches of three secular women researchers, i.e. Nilüfer Göle, Özlem Avcı and Feride Acar, will be scrutinized. Another aspect that will be examined in this study will be the question whether the insuffiency of most researches that tackle with this specific human experience is related to the very instruments of sociology, or to their researchers being secular. The thesis of this study is to state that the autonomous self and faith do not necessarily to exclude each other, and that the practice of veiling can be a manifestation of the direct relationship that is formed between the individual and his/her own faith. Key words: Veiling woman, modernity, autotelic personality, becoming queer.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleBireysel ve imani bir deneyim olarak örtünme Modernite içinde yaşantılanan örtünmeye bir inanç deneyimi olarak yeniden bakmaken
dc.title.alternativeVeiling as an individual and faith of experience:Taking a new look to veiling as a faith of experience living in modernityen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States