Show simple item record

dc.contributorKültürel İncelemeleren
dc.contributor.advisorKeskin, Ferda Kemal
dc.contributor.authorAraşan, Ahmet
dc.date.accessioned2014-07-23T09:23:04Z
dc.date.available2014-07-23T09:23:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/56
dc.description257 pagesen
dc.description.tableofcontents1. GİRİŞ 2 Kullanılacak Metodoloji 9 2. UYGULAMAYA DAYANAK OLUŞTURAN KONUT YIKIM KANUNLARI 19 2.1. Günümüzde Yıkım ve Yeniden Yapım Hakları 19 2.2. Gecekondulara Yönelik Yıkım ve Yeniden Yapım Hakları 27 2.3. Osmanlıda Yıkım ve Yeniden Yapımla ilgili Kanun, Ferman ve Uygulamalar 35 3. KENTSEL DÖNÜŞÜME YOL AÇAN SORUNSALLAŞTIRMA 42 3.1. Bilim Çevrelerince Sorunsallaştırma 45 3.1.1. Kent Biliminde Sorunsallaştırma 45 3.1.2. Tarih Anlatımında Sorunsallaştırma 78 3.1.3. Sosyal Bilimlerde Sorunsallaştırma 89 3.2. İktidar Odaklarınca Sorunsallaştırma 101 3.3. Popüler Kaynaklarca Sorunsallaştırma 145 4. KENT VARLIKLARININ EKLEMLENMESİ VE GÜÇ SÖYLEMLERİ 174 4.1. Eklemleme Söylemleri 176 4.2. Güç Söylemi ve Dışlama 177 4.3. İçeriden Dışarıya ve Dışarıdan İçeriye Eklemleme 180 4.4. Yaşamın Söylemselliği ve Olgusal Söylem 184 4.5. Form ve Madde 188 4.6. Bir Düşünce Nesnesi Olarak Göç 191 4.7. İstenmeyen İkamet ve İstenmeyen Kimlik 195 4.8. Kent Bütünlüğü 200 4.9. Kentsel Dönüşüm Söylemi 218 5. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÖZNELEŞTİRME 221 5.1. İnsan Nesnesinin Özneleşmesi 224 5.2. İkinci Özneleşme 234 6. SONUÇ 244 KAYNAKÇA 254en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleKentsel dönüşümün ötesinde: Foucault’nun sorunsallaştırma, nesneleştirme ve özneleştirme kavramları perspektifinden Türkiye’deki kentsel dönüşüm söylem oluşumuna bakışen
dc.title.alternativeBeyond the urban transformation: a look into the formation of urban transformation from the perspective of Foucault's concepts of problematization, objectification and subjectificationen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States