Show simple item record

dc.contributorCultural Studiesen
dc.contributor.advisorSomay, Bülent
dc.contributor.authorÜlker, Hediye Deniz
dc.date.accessioned2015-05-04T14:41:13Z
dc.date.available2015-05-04T14:41:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/568
dc.description58 pagesen
dc.description.abstractBu tezin amacı modern fantezi edebiyatı kahramanlarının geldikleri ailelerin oedipal yapısının hikayenin bütünlüğündeki işlevini incelemektir. Bu inceleme yapılırken kullanılacak temel yöntem psikanaliz teorisine dayalı metin analizi olacaktır. Öncelikle seçilen metinlerdeki fantezi kahramanlarının büyüdükleri ailerin oedipal yapısının çerçevesi çizilecek ve bu noktadan hareketle fantezi kahramanın hikayesinin çeşitli aşamalarında ailesizliğinin etkileri analiz edilecek ilerleyen bölümlerdeyse bu durumun fantezi okurunun hikayesiyle örtüştüğü noktalar incelenecektiren
dc.description.abstractThis thesis aims to analyse the Oedipal structure of the hero as a function of contemporary works of fantastic literature. The methodology will proceed using text analyses that rely primarily on the psychoanalytic theory. In the early chapters the effects of the heros homelessness will be examined throughout the various stages of the heros journey. Later, the main focus will be the relation and the interaction between the story of the fantasy reader and the story of thefantasy hero."en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleModern fantezide kahramanın oedipal yapısıen
dc.title.alternativeOedipal structure of the hero in modern fantasyen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States