Show simple item record

dc.contributorCultural Studiesen
dc.contributor.advisorÖzbank, Murat
dc.contributor.authorOlgun, Gökçe Mine
dc.date.accessioned2015-05-04T14:38:21Z
dc.date.available2015-05-04T14:38:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/565
dc.description84 pagesen
dc.description.abstractBu çalısma, örtünme/açılma kararlarını siyasi söylemlerden bagımsız olarak bireysel düzeyde yeniden düsünme çabasıdır. Örtünme ve açılmanın ortaya çıkmasını hazırlayan süreçleri Etkilesimsel Analiz aracılıgıyla ortaya koyarak, kisilik yapısının bu kararlardaki etkisine dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla bu çalısmada iki soruya, iki somut vakadan hareketle yanıt aranmaktadır: Neden örtündünüz? Ve Neden açıldınız? Bu sorular dogrultusunda biri açıkken örtünmeye karar veren, digeri örtülüyken açılmaya karar veren iki farklı kadının çesitli süreçler sonucunda verdikleri kararlar, kendileriyle yapılmıs röportajlar aracılıgıyla, Etkilesimsel Analiz sınırları içinde karsılastırmalı olarak okunmustur. ki kadın birbirinin tersi yönde karar almıs olsalar da bu kararları alırken geçirdikleri süreçler ve hayat seyirlerinde belirleyici davranısların hangi benlik durumundan geldigi açısından bakıldıgında, kararları paralellik göstermektedir.en
dc.description.abstractThis study is an attempt to think over the veiling / unveiling decisions on a personal level independent of the political context. The processes which lead to veiling or unveiling are displayed using the transactional analysis, which emphasizes the effect of the character on the decisions. In this purpose; two concrete cases are used to answer two questions: Why did you veil? and Why did you unveil?. In this direction, two different women, one of which who decided to veil, and the other who decided to unveil while being veiled have been interviewed and their decision processes are studied comparatively within the boundaries of transactional analysis. Although the two women have decided in two opposite directions, the processes that lead to their decisions and the ego states along with their determining behavior in their life courses are similar.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleBireysel tercih olarak örtünme ve açılmaen
dc.title.alternativeVeiling and unveiling as a personal decisionen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States