Show simple item record

dc.contributorCultural Studiesen
dc.contributor.advisorKentel, Ferhat
dc.contributor.authorÖzer, Eray
dc.date.accessioned2015-05-04T09:15:21Z
dc.date.available2015-05-04T09:15:21Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/559
dc.description165 pagesen
dc.description.abstractFutbol içinde yaşadığımız toplumu daha iyi anlama noktasında pek çok ipuçları barındıran bir popüler kültür öğesidir. Oyunun kendisinden çok etrafında kurulan toplumsal ilişkiler iyi analiz edilebilirse yaşadığımız çevreyi anlama noktasında büyük bir katkı sağlayabilir. Söz konusu Türk futbolu olduğunda göze ilk çarpanlardan birisi de oyunun farklı coğrafyalarda farklı gelişimler göstermesidir. Bu tez bu farklılığa paralel olarak Türk futbolunda Anadolu ile İstanbul takımları arasında yaşanan gerilimi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede İstanbul-Anadolu geriliminin tarihsel veçhesine bakılmıştır. İstanbul ile Anadolu arasında futbolun dışında da Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri süregelen bir gerilim söz konusudur. Bu gerilim futbolda da kendisini göstermektedir. Futboldan elde edilen gelirlerin kulüplere dağılımındaki adaletsiz yapı, Anadolu kulüplerinin tarihsel geçmişi, kulüp yönetimlerinin sağlıksız yapılanması ve nihayetinde Türkiye'de futbolun siyasi kimliği İstanbul-Anadolu geriliminin artmasına yol açan etkenlerdir. Bu etkenlerin bir sonucu olarak Türk futbolunda İstanbul dışında sadece bir takım şampiyon olabilmiş, o takımda dördündü büyük olarak anılmaya başlanarak İstanbul takımlarına eklemlenmiştir. Bu tez çalışmasında bu noktalar farklı başlıklar arasında incelenmiştir. Aslında sadece futbolla sınırlı olmayan ve kültürel ve siyasi coğrafyanın diğer alanlarında da ele alınabilecek İstanbul- Anadolu gerginliği bu tez özelinde futbol parantezinde incelenmeye çalışılmıştır.en
dc.description.abstractFootball is an important popular culture element which includes lots of clues in order to understand our society. If, not the game itself but the social relations around the game could be analized well, that would contribute us to understand our environment. When talking about the Turkish football what we immediately realise is that the game has devoloped differently in different geographies. This thesis aims to explain the İstanbul-Anatolia tension in Turkish football which devlops paralel to this developmental difference. In this frame, the historical basis of İstanbul-Anatolian tension is studied. There is a tension between İstanbul and Anatolia, which is not limited with football, since the establishment of Turkish Republic. This tension ise reflected also in football. The unfair distribution of football incomes to the clubs, history of Anatolian clubs, unhealty structure of Anatolian Clubs? execution and finally the political identity of football in Turkey are the factors for the rise of tension between İstanbul and Anatolia. As a result of this factors only one team out of İstanbul have had a league championship and that team become an ally of three İstanbul clubs and started to be called as the `Fourth Great?. In this thesis those factors are studied under different topics. The İstanbul-Anatolia tension, which is not limited to football and could be studied in different fields of cultural and political land, is tried to be assessed within the football paranthesis.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleAnadolu kaplanları kahpe Bizans'a karşı Türk futbolundaki Anadolu-İstanbul gerilimine merkez-çevre ilişkileri ekseninde bir bakışen
dc.title.alternativeAnatolian tigers are against harlot Byzantine: a perspective about Anatolian-İstanbul tension in Turkish football with respect to center-periphery relationsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States