Show simple item record

dc.contributorComparative Literatureen
dc.contributor.advisorSomay, Bülent
dc.contributor.authorÖzkan Yıldırım, Sima
dc.date.accessioned2015-04-28T08:27:46Z
dc.date.available2015-04-28T08:27:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/513
dc.description86 pagesen
dc.description.abstractBu tez, Meksika ve diğer Latin Amerika kökenli kadın yazarların temel eserlerini ve genel olarak Chicano/a edebiyatını, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki Hispanik kadınların ötekileştirilmiş özneler olarak içinde bulundukları toplumsal aradakalmışlık konumlarını sorgulamak ve aşmak amacıyla yazdıkları yapıtlar üzerine odaklanır. Amerika Birleşik Devletlerinde 1970lerden bu yana varolan Sınır Yazını türüne ait olan bu yapıtlar, hem beyaz egemen kültürün ayırımcı politikalarına, hem de kendi erkek merkezli kültürlerine özgü cinsel baskılara karşı bir ifade biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki coğrafi ve tarihi sınırın, başka pek çok bilişsel ayrımı simgelediği görüşünden yola çıkan bu kadın yazarlar, sınır ve sınır-ihlali kavramlarını etnisite/ırk, sınıf ve cinsiyet konumlarının kesiştiği çok katmanlı bir çelişkiler yumağı olarak ele alırlar. Bu çalışmada Gloria Anzaldúa ve Sandra Cisnerosun başı çektiği Meksikalı-Amerikalı kadın yazarların ve eleştirmenlerden iki edebi eser, Borderlands/La Frontera ve The House on Mango Street kitapları tarihsel ve yazınsal bağlamları içerisinde incelenerek, Latin Amerika kökenli kadın yazarların yaşamda ve yazında sınır ve sınır-ihlali konularına yaklaşımları örneklenecektir.en
dc.description.abstractThis thesis aims to study on the key writings of Mexican-American woman writers and the overall Chicano/a literature, the U.S. Latinos/as who have been struggling to overcome their social positions as otherized subjects within the boundaries of the United States of America. Constituting part of what has become to be known as Border Writing since the mid-1970s, their writing was emerged as a response to both the discriminatory policies of the Anglo-American establishment and the inherent forms of gender oppression endemic to their own male-centered culture/machismo. U.S. Latina Border Writing expands the notions of border and border-crossing to encompass a wider spectrum of conflictual sites at the crossroads of ethnicity/race, class, gender, and sexuality, etc. Within this study, Mexican-American women writers and critics, spearheaded by Gloria Anzaldúa and Sandra Cisneros, two exemplary literary works Borderlands/La Frontera: The New Mestiza and The House on Mango Street are scrutinized within their literary and historical context to illustrate the ways in which U.S. Latina writing negotiates borders and border-crossings as they relate to both life and literature.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleWe didn't cross the border, the border crossed usen
dc.title.alternativeSınırı biz geçmedik, sınır bizi geçtien
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States