Show simple item record

dc.contributorComparative Literatureen
dc.contributor.advisorParla, Jale
dc.contributor.authorCangöz, Neslihan
dc.date.accessioned2015-04-28T08:17:04Z
dc.date.available2015-04-28T08:17:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/504
dc.description111 pagesen
dc.description.abstractBu tezde Perihan Mağden'in (1960-) İki Genç Kızın Romanı (2002), Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2007) ve Ali ile Ramazan (2010) adlı romanları şiddet ve şiddetin temsili açısından değerlendirilmiştir. Mağden'in anılan romanlarında yer alan şiddetin temsilinin geleneksel şiddet anlatılarından farklı olduğu ve roman kahramanlarının açık veya örtük biçimde şiddete maruz kaldıklarında öfkelerini bastırmayan ve şiddete başvuran özneler olarak kurulduğu görülmüştür. Dolayısıyla tezin Öfkenin Okları başlıklı birinci bölümünde kahramanların öfkesinin nedenleri üzerinde durulmuştur. Roman kahramanlarının öfkesinin hedefinde, üç romanda da farklı ağırlıkta olmak üzere, anne kız ilişkileri, aile, evlilik, üst sınıflar, homofobi, erkek şiddeti gibi hiyerarşi ve tahakküm içeren ilişki biçimleri bulunmaktadır. Mağden'in İki Genç Kızın Romanı ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne adlı romanlarında temel bir motif olan anneden kop(a)mama ile özgürleşme isteği arasındaki gerilimin neden olduğu öfke, toplumsal cinsiyet sisteminin merkezi unsuru olarak anneliği ve anne kız ilişkilerini inceleyen Nancy Chodorow'un görüşleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Tezin Biz Birbirimize Benzeriz: Behiye, Anne ve Ramazan başlıklı ikinci bölümünde roman kahramanlarının ortak özellikleri tespit edilmiş ve ev, aile, arkadaşlık, bağlanma ve öfkeyi dışa vurma biçimleri açısından irdelenmiştir. Behiye ile Anne'nin benzeştiği en önemli nokta anneleriyle olan ilişkileridir. Mağden'in kurgu dünyasında kahramanlar yalnızdır ve bu dünyada arkadaşlık ailede olmayan dayanışmanın yerine geçebilecek bir alternatif değildir. Söz konusu kahramanların tutkularının bir yüzünde öfke ve şiddet varsa diğer yüzünde korumacılık vardır. Tezin Şiddetin Biçimleri başlıklı son bölümünde ise Mağden'in romanlarında yer alan fiziksel ve duygusal şiddetin temsili incelenmiştir. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne romanının değerlendirilmesinde D.W. Winnicott'un görüşlerinden faydalanılmıştır. Bu bölümde yer alan Şiddetin Dili adlı alt bölümde ise Mağden'in roman dilinin ve biçeminin şiddetin aktarılmasında dilin doğrudan bir araç olmasını sağladığı sonucuna varılmıştır.en
dc.description.abstractIn this thesis, Perihan Mağden's (1960-) three novels (İki Genç Kızın Romanı- Novel of Two Young Girls, 2002, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? -Who We Were Running Away Mother ?, 2007 and Ali and Ramazan,2010) have been assessed in terms of violence and representation of violence. It has been observed in Mağdens said novels that expression of violence is different from conventional violence approach and the heroes of the novels are configurated as subjects who do not suppress their rage and apply violence when subjected to violence. Therefore, in the first part of the thesis, reasons for the rage of heroes have been emphasized. In all three novels, although to varying extent, the rage of the heroes are directed to the relationship patterns containing hierarchy and dominance such as mother daughter relations, family, marriage, higher classes, homophobia and male violence. Anger, caused by tension between desire to be free and not being able to detach from the mother, is the basic motive in İki Genç Kızın Romanı (Novel of Two Young Girls) and Biz Kimden Kaçıyorduk Anne (Who We Were Running Away Mother). This basic motive has been analyzed in terms of Nancy Chodorow's views which examine motherhood as the central element of gender system and mother daughter relations. In the second part of the thesis, common characteristics of the heroes of all three novels have been determined and examined in the context of home, family, friendship, commitment and expression of anger. In Mağden's plot, heroes are alone and friendship in this world is not an alternative that will replace solidarity not present in the family. If there is anger and violence on one side of the heroes passions, protectionism exists on the other side. In the last section of the thesis, representation of physical and emotional violence present in Mağden's novels has been examined. D. W. Winnicott's viewpoints have been inspiring in the assessment of Biz Kimden Kaçıyorduk Anne (Who We Were Running Away Mother). In the subsection of the last part entitled "Şiddetin Dili" (Language of Violence), it has been concluded that Mağden's language and style enables language to become a direct instrument for conveying violence.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titlePerihan Mağden romanlarında şiddet ve şiddetin temsilien
dc.title.alternativeViolence and representation of violence in Perihan Mağden's novelsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States