Show simple item record

dc.contributorHuman Rights Lawen
dc.contributor.advisorAkal, Cemal Bali
dc.contributor.authorÇakır, Gamze
dc.date.accessioned2015-03-02T07:42:32Z
dc.date.available2015-03-02T07:42:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/465
dc.description73 pagesen
dc.description.abstractModern ulus-devlette özgürlük, vatandaş haklarına indirgenmiştir. Bu yaşadığımız modern-sonrası dönemde egemenliğin ulusa, hakların vatandaşa ait olduğu durumda artık haklar bireylerin bedensel ve düşünsel özgürlüklerini sağlayamamaktadır. Bilakis daha özgür bir yaşam adına modern hukuk, siyaset ve bilimin çizdiği sınırlar bireyler üzerindeki iktidarın güç ilişkilerinin meşrutiyet perdesini oluşturmakta ve artık modern insan her zamankinden daha çok iktidar tarafından kuşatılmaktadır. Düşünülen artık ulusal kimliğinden olduğu kadar, etnik, dinsel, cinsel tüm diğer kimliklerinden de sıyrılmış olan gerçek insanların haklarıdır.Jean Genet sanatı ve ondan ayrılamaz yaşam pratiğiyle tüm çizilmiş sınırların ötesinde, kendi özgürlük etiğini kurmaya çalışmıştır. Genet insanı bedeni ve düşüncesiyle sınırlayan modernizmin bu rasyolanite biçimlerini sorunsalaştırmak dolayımıyla özgürlüğü ve dolayısıyla hakları yeniden düşünmenin yollarını açacaktır.Kendi varoluşunu modern egemenliğin sınırlarının dışında kuran Genet'nin özgürlük etiği, biyo-iktidarın bedenler üzerindeki hakimiyetinin kilit noktası olan suç, şiddet, cinsellik ve vatansızlık konuları çerçevesinde değerlendirilecektir. Egemenlik kavramını da bu çerçevede yeniden değerlendirmek bu tezin çıkış noktası olacaktır.en
dc.description.abstractFreedom in modern nation state is reduced to rights of citizens. In this after modern period, while sovereignty belongs to nation, rights to citizen, rights could not provide bodily and intellectual freedoms for individuals. Rather, limits drawn by law, politics, and science for the sake of more free life constitute curtain of legitimacy of relations of power on individuals, and from now on modern man is surrounded by power more than ever. What is thought is rights of real people disfranchised from their national identity as well as their other ethnic, religious, and sexual identities. Jean Genet tried to constitute his own ethics of freedom with his art and indiscernibly with his practice of life beyond all drawn limits. Genet will open up new ways to think freedom and therefore rights by problematizing these forms of rationality limiting human with its body and thought. Genet's ethics of freedom constituting his own existence out of limits of modern sovereignty will be evaluated in the frame of themes such as crime, violence, sexuality, and statelessness, which are crucial points of dominance of biopolitics over bodies. Starting point of this thesis is to reconsider concept of sovereignty in this framework as well.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleJean Genet'de egemenlik ve özgürlük ilişkisi:İnsanın inkarı olmayı istemeken
dc.title.alternativeA relationship between sovereignty and liberty on Jean Genet: To want to be the denial of humanen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States