Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsson Okutan, Gül
dc.contributor.authorÖzatlan, Yurdal
dc.date.accessioned2015-02-20T13:21:39Z
dc.date.available2015-02-20T13:21:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/429
dc.description.abstractKüresel ticaretin gelişmesiyle birlikte teşebbüsler, çeşitli ekonomik pazarlarda rekabet edebilmek adına birbirleriyle işbirliği içine girmektedirler. Bu çerçevede özellikle sermaye şirketleri bakımından “Birleşmeler” en sık karşılaşılan iktisadi bütünleşme yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yeniden yapılandırma modellerinden de biri olan şirket birleşmeleri, şirket ortaklarının bir araya gelerek malvarlıksal bütünlük oluşturmak ve bu sayede piyasada rekabet gücünü arttırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir Fakat bu model aynı zamanda pay sahiplerinin ortaklık payları ve ortaklık haklarının zarar görmesine yönelik bazı olumsuz sonuçları da içerebilmektedir. Bu sebeple, birleşme sonucu pay sahiplerinin ortaya çıkabilecek olası zararlarını önleyebilmek adına, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 191. maddesiyle “Ortaklık Payı ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi” hükmü getirilmiştir. Tezimizin içeriği de bu madde doğrultusunda açılabilecek dava ile ilintilidir. Tezimizde, gerek İsviçre Hukuku ve gerekse de Türk Hukuku’nda birleşme sonucu ortaklara ilk kez tanınan ortaklık payı ve ortaklık haklarının incelenmesi davasının, tüm hukuki boyutlarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda davanın esasında, özellikle pay sahiplerinin ortaklık payı ve ortaklık hakları ile davada ileri sürülebileceği taleplerin içeriği ele alınacak ve ardından davanın Türk Usul Hukuku çerçevesinde detaylarına girilecektir.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleAnonim şirket birleşmelerinde ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi davasıen
dc.title.alternativeAction for the reviewing of equity and membership rights in joint stock company mergersen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States