Show simple item record

dc.contributor.advisorAtamer, Yeşim Müride
dc.contributor.authorDayıoğlu, Yavuz
dc.date.accessioned2015-02-20T13:17:02Z
dc.date.available2015-02-20T13:17:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/428
dc.description.abstractMilletlerarası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uygulamasında sözleşmenin ihlali halinde alıcının hakları ve özellikle alıcının tazminat talep etme hakkı konulu bu tez ile CISG rejiminde sözleşmenin satıcı tarafından ihlal edilmesi üzerine alıcının sahip olduğu hakların neler olduğu ve bu bağlamda özellikle alıcının tazminat talep etme hakkının kapsamı, içeriği ve sınırlarına ilişkin düzenlemelerin takdim edilmesi amaçlanmıştır. 11 Nisan 1980 tarihinde Birleşmiş Milletler bünyesinde Viyana'da toplanan konferans sonucunda kabul edilip 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe giren ve bugün 76 ülkenin taraf olduğu CISG düzenlemesi dünya üzerinde yeknesak bir satım hukukunun oluşturulmasına büyük katkıda bulunmuş ve common law ile civil law hukuk sistemlerini aynı potada eritme gayesine özgülenmiştir. Bu bakımdan Antlaşma ulusal hukuklardan mümkün olduğunca bağımsız şekilde kaleme alınmış ve ülkemiz hukuku dahil olmak üzere çeşitli ulusal hukuklara yabancı bir takım önermelerde bulunmuştur. Tezimizin amacına ulaşılması adına CISG düzenlemesi takdim edilmiş ve aynı zamanda milletlerarası doktrin ve çeşitli ülke yargı mercileri tarafından Antlaşma rejiminin ne şekilde yorumlandığı konusunda tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte milletlerarası satım sözleşmeleri bakımından 2011 yılından itibaren Türk hukukunun bir parçası olarak yeni bir düzen getirecek olan CISG sistemi ve özellikle tazminat rejiminin Türk hukukundan farklı temellerde yükselmesi ve önermeler içermesi sebebiyle her iki sistemin satım sözleşmesinin ihlali halinde alıcının sahip olduğu talep hakları ve özellikle tazminat talep etme hakkı bakımından karşılaştırılması yoluna bilinçli olarak başvurulmuştur. Çalışmanın sonucunda CISG ile Türk hukukuna getirilecek yeni düzenin ne gibi etkileri olabileceği üzerinde durulmuş ve karşılaşılabilecek sorunlar üzerinde çıkarımlarda bulunulmuştur.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleCISG uygulamasında sözleşmenin ihlali halinde alıcının hakları ve özellikle alıcının tazminat talep etme hakkıen
dc.title.alternativeBuyer's remedies, particularly buyer's claim of damages in case of a breach of contract under the CISGen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States