Show simple item record

dc.contributorFinancial Economicsen
dc.contributor.advisorErdal, Sina
dc.contributor.authorAtaoğuz, Mustafa Serhat
dc.date.accessioned2015-02-16T16:05:40Z
dc.date.available2015-02-16T16:05:40Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/411
dc.description48 pagesen
dc.description.abstractBu tez Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Kasım 1999 - Şubat 2006 dönemi içinde halka arz edilen şirketlerin uzun dönemdeki performanslarını incelemektedir. 58 şirketlik bir örneklemin kullanıldığı çalışmada başlıca bulgumuz halka arzların 3 yıllık performanslarının IMKB100'ün aynı dönemdeki performansından daha düşük olduğudur. Yani halka yeni arz edilen şirketlerin hisselerini halka arz gününde açığa satıp IMKB100 endeksine yatırım yapan bir yatırımcının 3 yıl sonunda getirisi ortalamada pozitiftir. İncelenen 58 şirketin üç yıllık ortalama getirisi %5,37, aynı dönemdeki IMKB100 endeksi ortalama getirisi ise %32,05 olmuştur. Dolayısıyla halka arzların relatif getirisi eksi %26,69'dur. Halka arzları sektörlere göre sınıflandırdığımızda IMKB Ulusal Mali ve IMKB Ulusal Hizmetler hisselerinin pozitif getiriler sağlamasına rağmen hiçbir sektöre ait hissenin IMKB100'ün üzerinde pozitif bir getiri sağlayamadığını görmekteyiz. Bu çalışmada ayrıca halka arzların uzun dönemli performanslarının halka arz yılıyla olan ilişkisini de incelemekteyiz. Halka arz edilme yıllarına göre gruplandırıldıklarında 1999, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında borsaya giren şirketlerin saf getirileri pozitifken sadece 1999 ve 2005'tekiler yatırımcılarına IMKB100 ortalamasının üzerinde kazandırmışlardır.en
dc.description.abstractIn this dissertation I show that the companies issuing stock for the first time in Istanbul Stock Exchange (ISE) during the November 1999 - February 2006 period are, on the average, worse performers than the market itself, for the three-year period since their offerings. The universe of 58 initial public offerings (IPOs) is analysed and their three-year holding period returns and their abnormal returns for the same period are calculated. The results show that an investor on average obtains a return that is less than that of the market for three years when he invests in IPOs. In other words, a strategy of shorting IPO stocks and going long the ISE 100 Index generates a positive abnormal return. The average raw return of the 58 IPOs that are analysed is only 5.37 percent where the average ISE 100 Index return for the same period is 32.05 percent. That is, the average IPO abnormal return during the three years after issuing is -26.69 percent. After categorizing sample IPOs by industry I find that although stocks belonging to ISE National Financials and ISE National Services do have positive raw returns, no industry category can produce positive abnormal returns. Furthermore, the time dependence of the long-run performance of IPOs is also documented. In fact, the classification of IPOs with respect to their issue year illustrates that stocks offered in 1999, 2003, 2004, and 2005 have positive raw returns whilst only the ones issued in 1999 and 2005 can generate positive abnormal returns.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleAn analysis of the long-run performance of Turkish IPOsen
dc.title.alternativeTürk halka arzlarının uzun dönemli performansının analizien
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States