Show simple item record

dc.contributorFinancial Economicsen
dc.contributor.advisorErdal, Sina
dc.contributor.authorÖzdoğan, Senem
dc.date.accessioned2015-02-16T16:04:22Z
dc.date.available2015-02-16T16:04:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/409
dc.description35 pagesen
dc.description.abstractBu tezin amacı; hisse senedi piyasalarında işlem yapan finansal yatırımcıların yatırım kararlarını sürü psikolojisi ile hareket ederek verip vermedikleri hakkında kanıt bulmaktır. Hipotez test edilmeden önce ön çalışma olarak, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören banka hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcıların, bankaların finansal performans bilgisini takip ederek yatırım kararlarını veren rasyonel yatırımcılar olup olmadıkları araştırılmıştır. Regresyon analizleri ile yapılan bu araştırmanın sonucunda, yatırımcıların rasyonel olduklarına dair kanıt bulunamamıştır. Elde edilen bu verilerin ışığında sürü psikolojisi hipotezi Christie and Huang (1995) modeli kullanılarak test edilmiştir. Banka hisse sentlerinin 503 günlük getirisi ile kurulan Christie and Huang modelinin sonucunda; yatırımcıların Türkiye'de işlem gören banka hisse senetlerine, sürü psikolojisi ile yatırım yaptıklarına dair kanıt elde edilememiştir.en
dc.description.abstractThis thesis aims at providing evidence on whether financial investors in the Istanbul Stock Exchange Market follow herd behavior or not. The hypothesis tested is: Stock investors in the Istanbul Stock Exchange Market investing on banking sector stocks do follow herd behavior. Before testing our hypothesis for our preliminary study we test the rationality of investors using a panel data model and find out that publicly available information plays no significant role in explaining stock returns. Based on these findings we move on our hypothesis to test whether they exhibit herd behavior by using the well known the Christie and Huang (1995) model. For our hypothesis of herd behavior, results from Christie and Huang model indicate that daily returns over the most recent 503 days show no evidence of herd behavior in the stock market of the banking sector in Turkey, contrary to their interpretation.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleInvestor behavior in a stock market The case of bank stocks in the Istanbul Stock Exchangeen
dc.title.alternativeHisse senedi piyasasında yatırımcı duyarlılığı: İMKB'da işlem gören banka hisse senetleri örneğien
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States