Show simple item record

dc.contributorEconomicsen
dc.contributor.advisorAkay, Koray
dc.contributor.authorBüber, Sinem
dc.date.accessioned2015-02-13T12:22:10Z
dc.date.available2015-02-13T12:22:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/390
dc.description60 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmada son yıllarda pek çok ülke tarafından temel para politikası olarak kabul gören ?enflasyon hedeflemesi? politikası incelenmektedir. Bu hedef hesap verme, güvenilirlik, şeffaflık ve merkez bankası bağımsızlığı ilkelerini para politikası için gerekli kılar. Bu hedeflemenin çalışmamızda açıklanan kesin etkisi enflasyon beklentilerindeki düşme üzerindedir. Çalışmada ele alınan diğer bir konu Türkiye'deki uygulamalardır. Türkiye'de enflasyon hedeflemesi politikası iki ayrı dönem içerisinde incelenmiştir. 2002?2005 arası dönem gizli enflasyon hedeflemesi ve 2006 sonrası dönem ?Açık enflasyon hedeflemesi? olarak adlandırılan dönemlerdir ki; birincisi Türkiye gibi kronik yüksek enflasyon sorunuyla beraber güven kaybını da yaşayan ülkeler için enflasyon hedeflemesi politikasının önkoşullarını sağlamada kaçınılmaz olarak faydalı ve etkilidir. Bu geçiş döneminin ardından Türkiye'de 2006 sonrası açık enflasyon politikası ile para otoritelerinin bağımsızlığı önem kazanmış ve böyle bir ortamda enflasyon hedeflemesi fiyat istikrarını sağlamada etkin bir rol oynamıştır. Anahtar kelimeler: Enflasyon hedeflemesi, beklentiler, para politikası, örtük enflasyon hedeflemesi, tam enflasyon hedeflemesi.en
dc.description.abstractIn this study, the policy of inflation targeting which is adopted by many countries as main monetary policy has been analyzed. This framework necessitated credibility, accountability, transparency and independency of Central Banks in the design and practice of monetary policy and in this respect these prerequisites were discussed. The outcome of this target as illustrated in this study is its direct effect on expectations providing a lesser inflation rate accompanied by a declined level of inflationary tendency. This paper also examines the inflation targeting period experienced in Turkey that is divided into implicit and explicit sub-periods. The hidden inflation targeting period between 2002 and 2005 was an inevitable transition period to satisfy primarily preconditions of inflation targeting framework and in Turkey which has high and chronicle inflation level and loss of credibility this period became effective and useful. Considering the data given in this study, after adoption of explicit inflation targeting in 2006, the importance of independency of the monetary authority became more significant and the experience in Turkey illustrated the effective role of inflation targeting to maintain price stability with the existence of the fiscal discipline. Key words: Inflation Targeting, Expectations, Monetary Policy, Implicit & Explicit Inflation Targeting in Turkeyen
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleInflation targetingen
dc.title.alternativeEnflasyon hedeflemesien
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States