Show simple item record

dc.contributorBanking and Financeen
dc.contributor.advisorChambers, Nurgül
dc.contributor.authorKoçyiğit, Z. Eren
dc.date.accessioned2015-02-12T14:47:07Z
dc.date.available2015-02-12T14:47:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/362
dc.description211 pages.en
dc.description.abstractInnovation process of the financial markets resulted in introduction of new products to the retail investors in response to these investors’ different needs. First of all, derivatives were offered by the financial institutions to the retail investors as an alternative to such conventional spot products as stocks, bonds and commodities. Due to the fact that the retail investors weren’t satisfied and started to seek alternative instruments again, issuers started to introduce new instruments. These instruments are called structured products and formed by the combination of several products that already exist in financial markets. These structured products have newgeneration innovative, tailor made structures consisting of more than a single product in order to cater the special needs of the retail investors. This study will thoroughly examine the detailed use of these innovative products in the financial markets; especially in Turkish context. In addition to looking over their usage, their main characteristics and features will be analyzed for different types of products from different markets. Throughout the study, structured products will be analyzed in either Turkish context or in rest of the world. Findings through the chapters will be compared and discussed at the end of the study.en
dc.description.abstractFinansal piyasalardaki yenilikçi gelişmeler sonucu, bireysel yatırımcıların farklı taleplerine cevap verebilecek yeni ürünler oluşmaya başlamıştır. Öncelikle finansal kurumlarca, hisse senedi, bono ve emtia gibi geleneksel yatırım ürünlerine alternatifi olması amaçlı türev ürünler bireysel yatırımcılara sunulmuştur. Bireysel yatırımcıların bu ürünlerden de yeteri kadar tatmin olmaması ve yeni arayışlara girmesi sonucu, bu yatırımcılara yönelik başka ürünler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu ürünlere yapılandırılmış ürünler denilmektedir ve zaten finansal piyasalarda var olan ürünlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu ürünler birden fazla ürünün bir araya gelmesiyle oluşarak, terzi işi ve yenilikçi yapılarıyla bireysel yatırımcıların farklı taleplerini karşılamayı amaçlar. Bu çalışma, bu yenilikçi finansal ürünlerin kullanımlarını,Türkiye piyasası başta olmak üzere ayrıntılı şekilde ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır. İlgili ürünlerin kullanımları incelenirken, farklı piyasalardaki farklı ürünlerin başlıca özellikleri de ele alınacaktır. Çalışma boyunca tüm bu incelemeler hem Türkiye piyasayı hem de yurtdışındaki piyasalar bazında yapılacaktır. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular ve sonuçlar çalışmanın sonunda karşılaştırılarak ele alınacaktır.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleThe use of retail structured products and their applications in Turkeyen
dc.title.alternativeYapılandırılmış ürünlerin kullanımı ve Türkiye'deki uygulamalarıen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States