Show simple item record

dc.contributorBanking and Financeen
dc.contributor.advisorChambers, Nurgül
dc.contributor.authorErmiş, Volkan
dc.date.accessioned2015-02-12T14:45:08Z
dc.date.available2015-02-12T14:45:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/361
dc.description124 pages.en
dc.description.abstractFuture Markets recently started to get higher importance in financial markets, both to protect investors from the risks and to allow the investors to take big positions with small amount of collateral by using leverage, transaction volume in future markets greatly increased. In general terms, futures markets allow products and/or financial instrument which are due to be delivered at a future date, to be bought and sold today. The securities bought and sold in the future markets are called futures contracts. Future contracts are not issued by governments or corporate entities. These contracts possess a standard size, and promise delivery of the securities and products they represent at a predetermined date in the future. The volumes traded in the future markets today exceed the volumes traded of spot markets. In this essay I focused on the properties of 10 commodities such as gold, copper, wheat, oil and natural gas which are considered significantly important for the global economy and mostly preferred by the investors for both short and long term investments. Afterwards by aiming investors who are planning to invest in international commodity markets several components that affect the prices of these commodities are discussed and valuable information is gathered in order to enlighten investors. The components that affect all the commodity prices are considered, all contract specifications and trading ways are written and how the investors can trade these commodities via exchanges is told by examples and screen shots of trade platforms. Nearby these correlations between commodities are examined and aimed to create a path for the investors for their trades.en
dc.description.abstractEmtia’lar temel olarak “ticarete konu olan mal” anlamına gelmektedir. Her emtianın belli standartları vardır ve bu standartlar üzerinden işlem görmektedir. Emtia fiyatları arz ve talebe bağlı olarak, borsalarda serbestçe belirlenmektedir. Emtia piyasaları tarihte Vadeli piyasalar, çiftçilerin fiyat değişikliklerinden kaçınmak istemeleri sonucu gelişmeye başlamıştır. Bugünkü anlamda, organize borsalarda işlem gören gelecek sözleşmelerine benzer ilk uygulama, 1697 yılında Japonya’da ortaya çıkmıştır. Global piyasalarda emtia’ların fiyat oluşumunu etkileyen ve bu fiyatların yukarı veya aşağı doğru hareketlenmesini etkileyen çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bunlar; Ekonomik Konjonktür, Hükümet Politikaları, Teknolojik Gelişmeler ve Doğa Olayları ana başlıklarının altında, faiz oranları, Enflasyon, döviz kurları, ekonomik büyüme, ithalat-ihracat uygulamaları, dış ticaret vergi ve kotaları, kullanım/üretim değişiklikleri hava koşulları, hastalıklar ve salgınlar alt başlıkları altında incelenebilmektedir Günümüzde emtia fiyatlarının giderek önem kazanması ve yatırımcıların bu piyasalara olan ilgisinin artması sonucunda Emtia fiyatlarını etkileyen unsurlar daha ön plana çıkmış ve ürün bazında yatırım yapmadan fiyat hareketlerini anlamak önem kazanmıştır. Bu unsurlar emtialara olan Arz ve Talep oranlarını etkilemekte ve bunun sonucunda emtia fiyatları yükselmekte veya düşmektedir. Yapılan çalışmada uluslararası piyasalarda en aktif olarak işlem görmekte olan emtia’ların genel özellikleri, üretim yerleri, geçmiş yıllardaki fiyat hareketleri ve fiyatlarını etkileyen temel etkenler üzerinde durulmuş, birbirleri arasındaki korelasyon oranları incelenerek yatırım yapılma zamanları belirlenmeye çalışılmıştır.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleThe factor affecting commodity futures and their correlation with each otheren
dc.title.alternativeVadeli emtia fiyatlarını etkileyen unsurlar ve birbirleriyle olan korelasyonlarıen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States