Now showing items 1-1 of 1

  • Banal nationalism in the Turkish press 

    Kazancı, Handan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    "Türkiye yazılı basınındaki banal milliyetçilik"le ilgili olan bu tez, Türkiye medyasmdaki milliyetçi söylemi analiz etmeyi amaçlar. Çalışma, milliyetçi söylemi daha iyi anlamak için, 'sıradan' bir gün olan 7 Mart 2012'de ...