Now showing items 1-1 of 1

  • The Nationalist perceptions on intellectual in Turkey, 1960-1980 

    Çetin, Ceren (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
    Düşünce tarihinde entelektüelliğin anlamı ve entelektüellerin fonksiyonu üzerine varılan bazı kesin yargılara rağmen, bu kavramlar hala müphemliklerini koruyor. Batı kaynaklı bir kavram olarak entelektüel, genel olarak ...