Now showing items 1-2 of 2

  • Kanunla yasaklanmış dil: 1980'den günümüze dil yasaklarına bakış 

    Zıngıl, Özlem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Bu çalışmanın amacı, insan haklarının bir boyutu olan azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunması kapsamında değerlendirilen dil hakları konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşımını ve izlediği politikaları analitik bir ...
  • Utanma ve gurur arasında 'dil' ve kürt kadınları: Yüksekova örneği 

    Yatçı, Delal (istanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Bu çalışma, anadili Kürtçe olan kadınların, başta eğitim kurumları olmak üzere, kamusal alanda yaşadıkları zorluklara odaklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tek-dillilik anlayışı, Türkçe dışındaki tüm dillerin ...