Now showing items 1-20 of 59

 • Elif Şafak'ın "Mahrem" romanı ve Gözün İktidarı 

  Mol, Tümay (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Gözün iktidarı bizi, kimi zaman İstanbul-1999'a, kimi zaman Pera-1885'e, kimi zaman Sibirya 1648'e, kimi zaman da Fransa-1868'e, birbirinden ayn gibi görünen ama birbirine sıkı sıkıya bağlı hikayelere götürecek. Seyre ...
 • Modern Kürt romanında bir kurucu yazar: Mehmed Uzun 

  Bodur, Ekin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu yüksek lisans tezi, Mehmed Uzun'un Modern Kürt Romanı'nda kurucu bir yazar olarak rolünü incelemeyi amaçlamakta ve Mehmed Uzun modern Kürt romanını nasıl kuruyor sorusuna bir cevap aramaktadır. Oluşmakta olan bir dilde ...
 • Halide Edib's The Turkish Ordeal: More than an autobiography 

  Aslan, Adile (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu tez iki metin üzerine odaklanmaktadır: Halide Edib'in anılarının ikinci cildi olan The Turkish Ordeal ve Mustafa Kemal'in epik anlatısı Nutuk. Çalışmanın amacı The Turkish Ordeal'in, Nutuk'un yazarının psikobiyografisi ...
 • Uşaklıgil ve Atılgan'ın romanlarında ensest motifleri 

  Salman, Ebru (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu'da, Nihal'in babası Adnan Bey'e ensestöz bağlılığı, yitirilmiş bir ilksel tamlığın arayışındadır ve narsisistik incinmişlik izleri taşır. Ensestöz bağlılığın çözünümü süreci, böyle ...
 • Evrimsel edebiyat eleştirisi: Kuramsal tartışmalar ve uygulama olanakları 

  Turan, Murat (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Edebiyat incelemesi, geleneksel olarak doğa bilimlerinin kapsamı dışında tutulmuş ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Oysa bilinen en yalıtılmış toplumlarda bile kurmaca anlatıların izlerine rastlanır ve bu evrensel ...
 • Halide Nusret Zorlutuna'nın otobiyografisinde bir devri gömmek 

  Arslan, Sahire (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
 • Dilsiz yara: Feride Çiçekoğlu'nun yapıtlarında işkence ve travma 

  Sadıkoğlu, Tülin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Homeros'tan günümüze bireysel ve toplumsal felaketler insanlığın ilgisini çekmiştir. Anlatma ve paylaşma ihtiyacı da en çok yaşanan felaketlerde ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayıdır ki savaş, doğal afetler, tecavüz, ev içi ...
 • Türkiye'de yeraltı edebiyatının izleri: Kanat Güner, Ayça Seren Ural, Sibel Torunoğlu, Mehmet Kartal 

  Öcal Çoğulu, Halime (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, Yeraltı edebiyatının dünyadaki ve Türkiye'deki izini sürmek ve dünyada Beat kuşağı yazarları, Jean Genet, Charles Bukowski gibi yazarlarla tanınan; Türkiye'de 1980'lerden itibaren gelişen bu türü örnek ...
 • Hasan Ali Toptaş: Bir üslubun kökenleri 

  Tabanoğlu, Cüneyt (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Günümüz Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olarak kabul edilen Hasan Ali Toptaş, özellikle şiirsel üslûbuyla dikkat çekmektedir. Toptaş'ın romanları üzerine hazırlanan akademik çalışmalar ve eleştiri yazıları, ...
 • The perception of translation in comparative literature from the 19th century onwards 

  Sarız, İnci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı karşılaştırmalı edebiyatın bir çalışma alanı olarak ortaya çıktığı on dokuzuncu yüzyıldan günümüze uzanan süreçte Karşılaştırmalı Edebiyat'ın çeviri algısını ve çeviri metin kullanımına bakışını ...
 • Rehearsing Ulysses: A structural comparison of Joyce's Ulysses with Beethoven's Hammerklavier Sonata and Schoenberg's Verklärte Nacht 

  Demirci, Aytaç (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Joyce'un müziğe olan ilgisinin aşikârlığına ve eserlerindeki yoğun müzikal göndermelere karşın Joyce'un yapıtlarının müzikle olan münasebeti, bir kütüphaneyi rahatlıkla doldurabilecek zenginlikteki Joyce araştırmalarının ...
 • Sema Kaygusuz: Hikayeden romana 

  Yener, Leylan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatının yeni kuşak yazarlarından olan Sema Kaygusuz'un edebiyat serüvenini, yayımladığı ilk üç öykü kitabı ve yazdığı iki romanla birlikte incelemektir. Yazarın iki romanı ve seçilen dokuz ...
 • Homoerotic desire and the artist manqué 

  Germen, Baran (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başı erkek homoerotik arzu tasvirinde ortaya çıkan eksik sanatçı temsilinin incelenmesidir. Bu karakterin analizi homoerotik arzunun sorunsallaştırıldığı daha ...
 • Vision and illusion: Perception of blindness in literature 

  Çalık, Selen (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Edebi metinlerde körlüğe ve kör karakterlere sıklıkla rastlanıyor, fakat genellikle onları tanımlamak için olumlu veya olumsuz birtakım klişelere başvuruluyor. Sarsılmaz gerçeklere dayanır gibi gözükse de, körlük algısının ...
 • Sınırdaki edebiyat: bellek, kötülük, çöplük 

  Güntekin, Başak (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Son yıllarda, “çöplük” daha geniş tanımıyla “atık” temasının birçok sanat dalında kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Benim bu sembolün, edebiyattaki kullanımıyla “metaforun”, işaret ettikleri ile ilgilenmem, çağdaş Türk ...
 • Orhan Pamuk'un Cevdet bey ve oğulları, Sessiz Ev ve Yeni Hayat adlı romanlarında demiryolu/tren imgesi 

  Işık, Beril (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı demiryolu/tren imgesinin, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev ve Yeni Hayat adlı romanlarında iktidarın çeşitli veçhelerini temsil eden çok boyutlu ve dinamik `eril/kolonyal bir iktidar ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Abdullah Efendi'nin Rüyaları' hikâyesinde ulusal alegori 

  Ayhan, Emine (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinlerinde örtük bir Cumhuriyet eleştirisine aracılık eden alegori kullanımının incelenmesidir. Bu doğrultuda, Fredric Jameson'ın bütün Üçüncü Dünya metinleri[nin] zorunlu ...
 • How things speak in Orhan Pamuk's the new life 

  Demirdöğdü, Ceren (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
 • Sürgünlük edebiyatı bağlamında Refik Halid Karay’ın yapıtları 

  Karabulut, Demet (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Refik Halid Karay’ın Yapıtları Refik Halid Karay (1888-1965) yasamış olduğu iki sürgünlük ile Türk edebiyatı açısından sürgünlük edebiyatı bağlamında büyük önem taşıyan bir yazardır. Yazarın ...
 • Orhan Pamuk'un romanlarında aşk anlayışı ve kadın imgeleri 

  Söğüt, Elif (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalısmada Orhan Pamuk’un Sessiz Ev (1983), Yeni Hayat (1994), Kar(2002) ve Masumiyet Müzesi (2008) romanlarındaki ana erkek karakterlerin bakısaçısından sunulan ask iliskileri sorgulanmıstır. İnsanlık halinin en ...