Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de tutuklu ve hükümlülerin yeniden sosyalleştirilmesi 

    Yakışır, Berivan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
    Türk ceza infaz sistemi, tutuklu ve hükümlünün sosyallestirilmesine dayanır. Tutuklu ve hükümlünün sosyallestirilmesi, öncelikle bu kisilerin tıbbi ve sosyal yönden incelenmesidir. Ardından tutuklu ve hükümlülerin ...