Now showing items 1-1 of 1

  • Adil yargılanma hakkı çerçevesinde Türk idari yargı sistemi 

    Toydemir, Seçkin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) gibi birçok uluslararası sözleşme veya beyannamede yer alan ve hukuk sistemimizde de Anayasal düzeyde kabul edilmiş olan temel bir haktır. Bu tezin konusu ?Adil ...