Now showing items 1-1 of 1

  • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

    Saruhan, Gözde (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2015)
    Transfer fiyatlandırması her ne kadar, yasal düzen içerisinde herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmese de; söz konusu fiyatlandırma stratejisinin kar maksimizasyonu sağlama amacı ile, şirketler tarafından özellikle vergi ...