Now showing items 1-2 of 2

  • Tehlikeli Oyunlar'da rönesans etkisi ve soytarılık 

    Uçan, Cem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Bu tez çalışması, Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanı ile Rönesans dönemi edebiyatı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Delilik ve soytarılık, Rönesans dönemin düşünür ve sanatçıları tarafından hâkim bir tema olarak ...
  • You in cybertexts: Expanding narratology 

    Ermiş, Didem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Bu çalışma, sibermetinler ve geleneksel edebiyat ürünlerinde ikinci kişi anlatılarının farklı uygulamalarını inceler. Anlatıya bir alternatif oluşturmasıyla sibermetinler edebiyatın deneyimlenme ve incelenme süreçlerinde ...