Now showing items 1-1 of 1

  • Doğalgaz Piyasasının Düzenlenmesi 

    Özcan, Çiğdem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Enerji sektörleri, yapılarının karmaşıklığı, çeşitliliği ve uygulamadakifarklılıklarıyla, ekonomi ve hukuk bilimleri açısından incelenmeye değerendüstriler içermektedirler. Ayrıca uluslararası bir boyuta da sahiptir.Kamu ...