Now showing items 1-1 of 1

  • Hakem yetkisinin incelenmesi 

    Kumbaracı, Nazlı (Galatasaray Üniversitesi, 2010)
    Günümüzde uygulamada, hakem yetkisi meselesi önemli davaların birçoğunda farklı aşamalarda, farklı sebeplerle tartışılmaktadır. Hakem yetkisi tahkim yargılaması henüz başlamadan, tahkim yargılaması sırasında ve tahkim ...