Now showing items 1-1 of 1

  • Sigortacının kanuni halefiyetinin şartları ve sınırları 

    Kızılsümer, Bahar (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019)
    Bu yüksek lisans tezi çalışması İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuştur. Çalışmanın konusu “Sigortacının Kanuni Halefiyetinin Şartları ve Sınırları”dır. Çalışmanın ilk bölümünde halefiyet ...