Now showing items 1-1 of 1

  • Türk iş hukukunda çocuk işçi kavramı ve çocuk işçinin hakları 

    Kılıç, Şebnem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Tezde Türk IŞ Hukukunda çocuk iŞçi kavramı ve çocuk iŞçinin hakları incelenmiŞtir. Bu kapsamda giriŞ kısmında konunun neden önemli olduğunu açıklanmaya çalıŞılmıŞ ve genel geçer bir çocuk tanımı olmadığı, çocuk kavramının ...