Now showing items 1-1 of 1

  • Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi hukukunda uzlaşma 

    Balcı Demirel, Nezihe (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
    Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşma, fail ile mağdur veya suçtan zarar görenin bağımsız bir arabulucunun yardımı ile suçtan doğan zararın giderilmesi konusunda anlaşmalarıdır. Uzlaşmanın amacı, mağdurun suçtan ...