Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de avukatlık mesleği ve gelişimi 

    Balak, Müfit Mert (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Bu çalıŞmada Türkiye’de Avukatlık Mesleği’nin Tarihi ve GeliŞimi konusu incelenmiŞtir. Bu çalıŞma giriŞ bölümü, üç kısım ve sonuç bölümlerinden oluŞmaktadır. GiriŞ bölümünde çalıŞmamızın amacı ortaya konulmuŞtur. ÇalıŞmanın ...