Now showing items 1-1 of 1

  • İdarenin kusursuz sorumluluğu -eleştirel yaklaşım- 

    Yayla, Ahmet (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
    İdarenin sorumluluğu öğreti ve mahkeme içtihatlarında kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çalışmada, kusursuz sorumluluğun geçerli olacağı alanı tespit edebilmek için öncelikle kusurlu ...