Now showing items 1-2 of 2

  • Nitelikli yaşam hakkı için ötanazi 

    Altay, Gül (2005)
    Bireyin toplumdaki konumu kendisine bir dizi hak ve özgürlükler sağlamaktadır. Bunların başında hiç kuşkusuz yaşam hakkı gelmektedir. Tüm hak ve özgürlükler bu zeminden, kaynak ve çıkış bulmaktadır. Kişisel tasarrufun, ...
  • Yabancıların evlenme hakkı 

    Ersen, Gizem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
    Bu çalışmada, öncelikle "vatandaş" ve "yabancı" kavramlarına, uluslararası hukuk ilkelerinden yararlanılarak kısaca değinilmiştir. Daha sonra "evlenme hakkı"nın kapsamı, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Avrupa ...