Now showing items 1-1 of 1

  • Sivil itaatsizlik bağlamında vicdani ret Türkiye örneği 

    Aslan, Orhan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
    Baskıya karşı direnmenin, şiddeti amaçlamayan, kamuya açık bir tarzda gerçekleştirilen ve yasaya aykırı bir türü olan sivil itaatsizlik, insan haklarının iktidarlar tarafından ihlal edilmesine karşı etkin ve önemli bir ...