Now showing items 1-1 of 1

  • Nitelikli yaşam hakkı için ötanazi 

    Altay, Gül (2005)
    Bireyin toplumdaki konumu kendisine bir dizi hak ve özgürlükler sağlamaktadır. Bunların başında hiç kuşkusuz yaşam hakkı gelmektedir. Tüm hak ve özgürlükler bu zeminden, kaynak ve çıkış bulmaktadır. Kişisel tasarrufun, ...