Now showing items 1-1 of 1

  • Gemi inşa sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri 

    İstanbullu, Atiye (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
    Gemi insa sözlesmeleri, son yıllarda ülkemiz ve dünya piyasasında yasanangelismelerin paralelinde deniz ticaret hukukunun incelenmesi gereken en önemlimeselelerinden biri hâline gelmistir. Söz konusu sözlesmelerin ...