Now showing items 1-4 of 4

 • Kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartları 

  Güvener, Mutlu Seda (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Tezin konusu kefalet sozleşmesinin geçerlilik şartlarıdır. Konu incelenirken Borçlar Kanununun ilgili hükümleri, İsviçre Borçlar Kanununun ilgili hükümleri ve Borçlar KanunuTasarısındaki ilgili hükümlere değinilerek ...
 • Kişisel teminat sözleşmelerinde rücu ilişkiler 

  Öztürk, idil Zeynep (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Çalışmamızın konusu “Kişisel Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri” olup, çalışma üç bölümden oluşmaktadır.İlk bölümde “Teminatlar” üst başlığı altında borç ve sorumluluk ilişkisinden yola çıkılarak teminat kavramı, genel ...
 • Kişisel teminat sözleşmelerinde rücu ilişkileri 

  Öztürk, İdil Zeynep (2013)
  Çalışmamızın konusu “Kişisel Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri” olup, çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde “Teminatlar” üst başlığı altında borç ve sorumluluk ilişkisinden yola çıkılarak teminat kavramı, ...
 • Temsil yetkisinin verilmesi ve kapsamının belirlenmesi 

  Cihan, Ali Hulki (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)