Now showing items 1-2 of 2

  • Kafka'da iktidar, hukuk ve adalet 

    Kadıoğlu, Deniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Bu çalışmayı hazırlarken edebiyatla hukukun hayata dair şeyler oldukları gerçeğinden hareketle hukuk ve hukukçu için edebiyatın önemini anlatmaya çalıştık. Bununla birlikte çalışmamıza başlarken ilk bölümü Kafka' nın ...
  • Türkiye'de avukatlık mesleği ve gelişimi 

    Balak, Müfit Mert (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Bu çalıŞmada Türkiye’de Avukatlık Mesleği’nin Tarihi ve GeliŞimi konusu incelenmiŞtir. Bu çalıŞma giriŞ bölümü, üç kısım ve sonuç bölümlerinden oluŞmaktadır. GiriŞ bölümünde çalıŞmamızın amacı ortaya konulmuŞtur. ÇalıŞmanın ...