Now showing items 1-2 of 2

  • Eski Mezopotamya'da hukuk hareketleri ve düzenlemeler (Sümer, Babil ve Eski İsrail Hukuku) 

    Genca, Elif (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Çalışmamızın amacı, tarihte yazılı hukukun ilk örneklerini vermiş olan Mezopotamya Uygarlıkları'nın hukuk sistemleri hakkında araştırma yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma, esas olarak Sümer, Babil ve Eski ...
  • Meşruiyet kaynağı olarak insan hakları: Helsinki Süreci 

    Güven, Selahattin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
    İnsan hakları günümüz toplumlarında sıkça tartısılan bir değerdir. ?nsan hakları genellikle mağdurların ve muhalefetin dili olarak gündeme gelmektedir. O halde, ?insan hakları? hangi tarihsel, kavramsal ve islevsel süreçlerden ...