Now showing items 1-1 of 1

  • Limited şirkette ortaklık payının rehni 

    Ögel, Ayça (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
    Ticaret hayatında yatırımların finansmanı öncelikle kredi ilişkileri ile sağlanmaktadır. Yatırım ile ilgili risk analizinin sonuçlarına göre finansmanın sağlanıp sağlanmayacağı ve sağlanacak ise, koşulları kreditörler ...