Now showing items 1-1 of 1

  • Militarism and women comfort women of the Second World War 

    Filiz, Burcu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019)
    Çalışmanın giriş bölümünde militarizme sıkça başvuran ulus devletin kendisi için makbul bir vatandaş yaratma çabası doğrultusunda erkeğe, kadına ve hatta çocuklara çizdiği kimlikler, vatandaşların askere dönüştürülmesi ve ...