Now showing items 1-1 of 1

  • Kayıtlı elektronik posta: bir uygulama örneği olarak elektronik apostil 

    Güneli, Nihan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    Bu çalışmada, kayıtlı elektonik postanın Türkiye’de ve dünyadaki kullanımı, teknik özellikleri ve genelde kullanım örnekleri, özelde ise elektronik apostil uygulaması incelenmiştir. Türkiye’de değişen mevzuat ile elektronik ...