Show simple item record

dc.contributorKültürel İncelemeleren
dc.contributor.advisorSomay, Bülent
dc.contributor.authorÖzkarataş, Tümay
dc.date.accessioned2014-08-25T06:12:41Z
dc.date.available2014-08-25T06:12:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/206
dc.description73 pagesen
dc.description.abstractMasallar geçmişte, bugün çocuklara anlatılanlardan çok farklıydı. Masalların ne olduğundan yola çıkarak, halk kültürü ve mitlerle olan yakın ilişkisini incelediğim bu tezde, toplumsal, siyasal ve hatta ekonomik koşulların halk kültürünün devamı olan masalları nasıl değiştirdiğini ve aslında masalların yer aldığı toplumun kolektif bilinçdışının yansımaları olduğunu göstermeye çalışıyorum. Her ne kadar masallar, zaman ve mekandan soyutlanmış ve gerçek hayatı yansıtmıyor olsalar da, bize anlatıldıkları ve yazıya geçirildikleri dönemle ilgili önemli ipuçları verirler. İçerdikleri fantastik ögeler ideal bir dünya düzenini öngörmezler; böyle bir amaçları da yoktur zaten. Ama insanların ihtiyaçlarına cevap verirler. Bir anlamda masallar kolektif bilinçdışının ürünleri olmakla birlikte, toplumu dönüştürme gücüne de sahiptirler. Bu çalışmada ele alınan aynı masalların farklı dönemlerdeki versiyonları, işte bu dönüşümü göstermektedir. İlk versiyonlarda, masallar, yaşanılan dönemi hiç bir kaygı güdülmeden, tüm çıplaklığıyla yansıtırken, sonradan yazıya geçirildiği dönemlerdeki versiyonlarda masalların toplumu dönüştürme çabasıyla, eğitim amaçlı kullanıldığını görüyoruz.en
dc.description.abstractFairy tales were different in the past from the ones told to children today. Beginning from what fairy tales are, I studied the close relationship between folk culture, myths and fairy tales and observed how the social, political and even economic circumstances have changed the fairy tales which are the continuation of folktales, and also that they represent the collective unconscious of the society they emerge from. Altough they are cut off from real possibilities (isolated from time and space), they offer crucial clues about the age they were told and written. The fantastic elements in fairy tales do not propose an ideal world order; instead, they respond to the needs of people. In a sense, they are not only products of the collective unconscious, but also products that have the power to transform society. In this work, differing variants of the same fairy tales will be dealt with to show this transformation process. In the first versions we see that fairy tales are told without any ideological concerns, but in their later versions the writers’ aim to transform and educate society can be seen clearly.en
dc.description.tableofcontents1. Introduction 1 2. Fairy Tales: The most basic expression of collective unconscious? 6 3. Woman’s Status in Fairy Tales 17 3.1 First training manuals for little girls 21 3.2 From Childhood to Womanhood: The maturing attractive body 30 4. Violence 33 4.1 Cannibalism: "The better to eat you with, my child!" 33 4.2 Rape: She asked for it. 40 4.3 Castration 48 5. Incestuous Desire 61 6. Conclusion 69 Bibliographyen
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleThe unconscious of fairy tales, or, fairy tales as unconsciousen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States