Now showing items 1-4 of 4

 • Günümüzde Türkiye Ermenileri 

  Ergüney, Özgür Atılım (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye Ermenilerinin günümüzdeki demografik, kültürel ve sosyal yapısını incelemektir. Gayemiz son yıllarda hem Türkiye hem de dünya kamuoyu tarafından çok tartışılan ve bundan sonra da tartışılacak ...
 • Modern cemaatleşmeler ve Türkiye örneği 

  Ünal, Reyhan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  In the thesis, the modern communities in Turkey are discussed and analyzed. The question of this thesis is Is it possible to see the communities which generally figured in the traditional socities, in the modern and ...
 • Osmanlı ve Türkiye'de vatandaşlık kavramı, azınlıklar üzerine etkisi ve uygulamaları 

  Ulugöl, Mehmet Cem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışma 1839 Tanzimat reformlarıyla başlayan, 1876 Kanun-i Esasi ile devam eden ilk anayasal Osmanlı vatandaşlığı tanımından günümüz Türkiye Cumhuriyetindeki Türk vatandaşlığına kadar uzanan süreç içerisindeki vatandaşlık ...
 • The position of minorities in the Turkish foreign policy (1923-1974) 

  Madanoğlu, Deniz (istanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Türkiye'deki azınlıkların hakları ve bu hakların idaresi çoğu zaman yoğun tartışmaların, siyasi farklılıkların ve toplumsal yargıların konusu olmuştur. Tüm bu ayırımlara rağmen azınlıklarla ilgili iç ve dış politika tüm ...