Now showing items 1-1 of 1

  • Tekillik Tartışmasında Öz Sorunu 

    Akalın, Atilla (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2015)
    Bu çalışmanın amacı, genel hatlarıyla tekillik tartışması içerisinde öz kavramının oluşturduğu sorunları incelemektir. Dolayısıyla, tezin temel iddiası; öz kavramının, salt varlık ve mekansal bulunuş üzerinden kurulması ...