Now showing items 1-1 of 1

  • Representation of madness in film A foucauldian approach 

    Açıksöz Senem, Nergiz (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Bu çalışmanın amacı psikiyatrinin öznesi olarak konumlandırılan psikiyatr ile nesnesi olarak konumlandırılan hasta arasındaki iletişimsizliğin olası neden ve sonuçlarını Foucault'un Düşünce Tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ...