Show simple item record

dc.contributorUluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programıen
dc.contributor.advisorRüma, Şadan İnan
dc.contributor.authorChristopoulou, Niki
dc.date.accessioned2014-08-10T14:28:20Z
dc.date.available2014-08-10T14:28:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/189
dc.description130 pagesen
dc.description.abstractThe present thesis aims to the examination of the relationship between the media and the foreign policy formulation in the bilateral relations of Greece and Turkey, beginning from 2004 until 2011. By analyzing the theoretical framework of media – state relations and conducting a research in the archives of two mainstream Greek and two mainstream Turkish newspapers in three different cases,which show different aspects of the bilateral relations of the two countries, this study seeks to find if influence on foreign policy formulation, regarding the relations of the two countries, can be traced and explained. The issues of pressure by the media, current situation of media companies in Greece and Turkey, and similarities, as well as differences between the functioning of these companies and their relation to the state, are also met.en
dc.description.abstractBu tez, medya ve dış politika yapımı arasındaki ilişki bağlamında 2004-2011 yılları arasındaki dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde dış politikan oluşturulması sürecini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ana görüşü temsil eden iki Yunan ve iki Türk gazetesinin arşivlerinde ikili ilişkilerin farklı taraflarını öne çıkaran üç ayrı konuyu baz alan bir araştırma ile medyanın dış politika yapımı sürecindeki etkilerinin ortaya çıkarılıp, analiz edilerek açıklanabilmesinin olasılığını tartışmaktadır. Bu çerçevede, medya baskısı, Türkiye ve Yunanistan’daki medya şirketleri, bu şirketlerin işleyişlerindeki benzer yönler ve farklılıklar ile bu şirketlerin devletler ile olan ilişkileri incelenecektir.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleThe impact of media on the formulation of foreign policy in Turkey and Greece 2004 - 2011en
dc.title.alternativeTürkiye ve Yunanistan dış politikası formülasyonuna medyanın etkisi 2004- 2011en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States