Show simple item record

dc.contributorKlinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen
dc.contributor.advisorKüey, Levent
dc.contributor.authorYardımcı, Beril
dc.date.accessioned2014-08-10T14:15:28Z
dc.date.available2014-08-10T14:15:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/184
dc.description99 pagesen
dc.description.abstractObesity is a pervasive public health problem and cost-effective treatment modalities are needed. In this study, the aim is to evaluate the effects of cognitive behavioral psychoeducation on weight loss and on general psychopathology, self-esteem and body image. Weight loss is operationalized through BMI and the psychological parameters through SCL- 90, Rosenberg Self-Esteem Scale and Body Image Inventory. The patients from the Endocrinology Clinics in the Cerrahpasa and Sisli Etfal Hospitals were referred to psychoeducation. The sample consisted of 29 people and there were 2 groups. While the 14 participants in the intervention group attended weekly psycho-education meetings for 2 months and got a food plan, the participants in the control group only got a food plan. At the beginning and at the end of eight weeks all participants filled out the inventories and got weighted. Repeated measures ANOVA is used for testing the hypotheses. The BMI loss and the decrease in the general psychopathology were found to be significant in the intervention group, while there were no changes observed in the control group. The verbal feedback of participants offered valuable information to moderate the psycho-education. Further research is needed to investigate the effect of the variables that moderate the treatment success in different segments of society.en
dc.description.abstractObezite yaygınlığı giderek artan bir halk sağlığı sorunudur ve tedavisinin önemli bir parçası olan psikolojik müdahalelerde hem ekonomik hem de etkinliği kanıtlanmış yöntemler gereklidir. Araştırmanın hedefi, obezite tedavisinde bilişsel–davranışçı psikoeğitimin kilo kaybı, genel psikopatoloji, benlik saygısı ve beden algısına olan etkisini ölçmektir. Araştırmada kilo kaybını değerlendirmek için Beden Kitli Dndexi (BKD), psikolojik parametreler için SCL-90, Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri ve Beden Algısı Ölçeği kullanılmıstır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Sisli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Endokrinoloji Kliniği’ne ilk kez başvuran obezite tanısı konmuş kişiler psikoeğitime yönlendirilmiştir. Örneklem grubu 29 kişiden oluşmaktadır, psikoeğitim grubu ve kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 14 katılımcıdan oluşan psikoeğitim grubu 8 hafta boyunca 2 saat süren psikoeğitime katılmıştır ve diyetisyen tarafından yazılan yem planını uygulamaları beklenmiştir. Kontrol grubundan sadece yeme planı verilmiştir. Tüm katılımcılar 8 haftanın basında ve sonunda ölçekleri doldurmuştur. Hipotezler, tekrarlayan ölçümlerde ANOVA ile test edilmistir. Psikoeğitim grubununda BKD ve genel psikopatolojide anlamlı derecede düşüş gözlemlenirken, kontrol grubunda hiçbir ölçekte fark görülmemiştir. Katılımcıların sözel geribildirimleri psikoeğitimin etkisini anlamak ve geliştirmek adına önemli bilgiler teşkil etmektedir. Obezite tedavisinde uzun dönemli davranış değişikliği ve kilo kaybına destek olan tedavi etkenlerinin araştırılması önemlidir.en
dc.description.tableofcontentsAbstract………………………………………………………………………………………...3 1 Introduction…………………………………………………………………………….8 1.1 Obesity: Definition and Etiology ………………………………………………8 1.2 Obesity as a Risk Factor………………………………………………………..8 1.3 Prevalence……………………………………………………………………..10 1.4 Obesity in Turkey……………………………………………………………..10 1.5 Treatment of Obesity………………………………………………………….11 1.6 Weight Loss Treatments: Short-term or Long-term Efficacy………………...13 1.7 Relevance of this study………………………………………………………..14 2 Background…………………………………………………………………………...15 2.1 Cognitive Behavioral Therapy for Weight Loss……………………………...15 2.2 Group Format in Psycho-education for Weight Loss and the Role of Group Leader…………………………………………………………………………24 2.3 Psychological Parameters and Obesity………………………………………..25 2.3.1 Psychopathology and Obesity…………………………………………27 2.3.2 Self-Esteem and Obesity…………………............................................28 2.3.3 Body Image and Obesity………………………………………….......29 3 Aims & Hypothesis………..………………………………………………………….31 4 Method.. ……………………………………………………………………………...33 4.1 Subjects…………………………………………………………………..……33 4.1.1 Demographic Variables……………………………………………….34 4.1.2 Drop-out Rates………………………………………………………...37 4.1.3 Participation Rates…………………………………………………….38 EFFECTIVENESS OF GROUP PSYCHO-EDUCATION IN OBESITY 7 4.2 Design..………………………………………………………………………..38 4.3 Instruments……………………………………………………………………39 4.4 Analysis……………………………………………………………………….43 4.5 Implementation………………………………………………………………..43 5 Results………………………………………………………………………………...49 5.1 Analyses……………………………………...……………...………………..49 5.2 Qualitative Observations……………………………………………………...52 6 Discussion…………………………………………………………………………….56 6. 1 Interpretation of the Results…………………………………………………..56 6.1.1 Sample and Selection………………………………………………….56 6.1.2 Weight Loss…………………………………………………………...57 6.1.3 General Psychopathology……………………………………………..58 6.1.4 Self-Esteem……………………………………………………………59 6.1.5 Body Image……………………………………………………………60 6.2 Practical Implications and Suggestions……………………………………….61 6.2.1 Exercises that are found useful………………………………………..62 6.2.2 Exercises that can be reconsidered ...…………………………………62 6.2.3 What can be added? …………………………………………………..63 6.3 Strengths & Limitations...…………………………………………………….66 6.4 Suggestions for future Research………………………………………………69 References…………………………………………………………………………….70 Appendices……………………………………………………………………………80en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleThe effectiveness of cognitive-behavioral group psycho-education in the treatment of obesityen
dc.title.alternativeObezite tedavisinde bilişsel-davranışçı grup psiko-eğitiminin etkinlik çalışmasıen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States