Show simple item record

dc.contributorKültür Yönetimi Yüksek Lisans Programıen
dc.contributor.advisorDervişoğlu Okandan, Gökçe
dc.contributor.authorÖzdemir, Nazlıcan
dc.date.accessioned2014-08-10T14:09:59Z
dc.date.available2014-08-10T14:09:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/183
dc.description113 pagesen
dc.description.abstractThese days, it really does take two to tango. Have you ever thought about this saying in its literal meaning? When you do, you will find out that the saying has a very straight forward message. Without the other partner, the dance would not exist. Just like the dance between the major players of the Turkish Economy and the Independent Performing Arts sector, without the support of the Private Sector, the Independent Performing Arts sector would not exist in Turkey. Over the last ten years, Turkish corporate giving to Performing arts, under sponsorhip agreements, have acted as a strategic alliance between the sponsor corporations and the performing arts groups, which has provided mutual benefits to each party, such as enabling the corporations to build themselves the desired corporate image and sustain a brand equity, while improving independent performing arts by enabling them to reach out to larger audiences without having any financial difficulties. The budgets allocated for the corporate sponshorhips of the performing arts are shaped into long-run marketing communication vehicles that are targeted towards developing the corporate image and reputation of the sponsor companies, while collaborations with these corporations and the support received from them brings economies of scale to the performing arts organizations, helping them improve their audience development strategies, lower administrative costs and be able to survive as independent perfoming arts organizations. The MA thesis "The Dance between Companies and Performing Arts; Corporate Sponsorships of Performing Arts and its mutual benefits" concentrates mainly on the shared value and mutual gains generated from corporate sponsorships of the performing arts by leading Turkish companies in the last five years. It discusses that the corporate sponsorship projects contribute to the development of independent performing arts, while creating strategic advantages to the companies, in terms of corporate image, brand equity and corporate reputation. This argument is explained by an empirical study conducted among the major sponsors of Istanbul Foundation for Culture and Arts, which have been sponsoring perforating arts festivals, Istanbul Music Festival, Istanbul Jazz Festival and Istanbul Theatre Festival specifically, over the last five years. The findings of the empirical study is evaluated as a case of best practice, which could potentially be utilized to build an action plan by other civil organizations such as Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi ("Contemporary Performing Arts Initiative", "ÇGSG"), which are in need of funding mechanisms.en
dc.description.abstractBugünlerde tango yapmak gerçekten iki kişi gerektiriyor. Bu deyimi hiç kelimenin tam anlamıyla düşündünüz mü? Düşündüğünüz zaman göreceksiniz ki, bu deyiş aslında çok doğru ve direkt bir anlam taşıyor. Tango'da eşlerden biri olmazsa eğer, dans gerçekleşemez. Bu durum aynen Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketleri ve Bağımsız Sahne ve Gösteri Sanatları Sektörü arasındaki ilişki içinde geçerli; Türkiye'de özel sektörün desteği olmadan Bağımsız Sahne ve Gösteri Sanatı Topluluklarının ve Etkinliklerinin var olması oldukça zor olurdu. Son on yıldır, sponsorluk anlaşmaları kapsamında gerçekleşen sahne ve gösteri sanatlarına verilen kurumsal destek, sponsor şirketler ve sahne ve gösteri sanatları aktörleri arasında stratejik bir işbirlği oluşturmuş ve her iki taraf için, hedeflenen kurumsal imajın oluşturulması, marka varlığının geliştirilmesi ve şaline ve gösteri sanatlarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlayarak bu sanat dallarının gelişimesini sağlamak, gibi karşılıklı faydalar yaratmıştır. Şirketlerin sahne ve gösteri sanatlarına sponsorlukları için ayırdıkları bütçeler, bu şirketlerin uzun vadeli pazarlama iletişimi araçları olarak şekillendirilerek, şirketlerin kurumsal imaj ve reputasyon geliştirme çalışmalarına yön verirken, bu şirketlerle yapılan işbirlikleri ve sağladıkları destek, sahne ve gösteri sanatı aktörlerine , seyirci geliştirme stratejileri geliştirmek, idari giderlerini azaltmak gibi ölçek ekonomileri sağlamaktadır. "Şirketler ve Sahne ve Gösteri Sanatları arasındaki Dans; Sahne ve Gösteri Sanatlarına verilen Kurumsal Sponsorluklar ve Sağladığı Karşılıklı Faydalar" başlıklı Yüksek Lisans Tezi, son beş yıldır Türk şirketleri tarafından sahne ve gösteri sanatları aktörlerine verilen sponsorlukların yarattığı paylaşılan değerleri ve karşılıklı faydalan incelemeyi hedefleyerek, kurumsal sponsorluk projelerinin, şirketler için kurumsal imaj, marka varlığı ve kurumsal reputasyon gibi konularda stratejik avantajlar sağlarken, sahne ve gösteri sanatlarının gelişimine katkıda bulunduğunu tartışır. Tezin argümanı, son beş yıldır, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına (IKSV), hem resmi sponsorluk kapsamında hem de İKSV'nin İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali ve İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sponsorluk veren şirketler ile gerçekleştirilen ampirik bir çalışma ile açıklanmıştır. Gerçekleştirilen ampirik çalışmanın bulguları en iyi uygulama örneği olarak değerlendirilmiş ve Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi ("ÇGSG") gibi, fonlama mekanizmasına ihtiyaç duyan bağımsız sahne ve gösteri sanatı organizasyonları ve sanatçı insiyatifleri tarafından faydalanabilinecek potansiyel bir aksiyon planı olarak konumlandırılmıştır.en
dc.description.tableofcontentsAbstract..................................................................................................................... .......2 Foreword........................................................................................................................... 7 1. Performing Arts Sector in Turkey.......................................................................... ,..«,9 1.1Performing Arts and the State................................................................................... 9 1.2Independent Performing Arts in Turkey................................................................. 16 1.3Performing Arts in Istanbul ................................................................................... 20 1.3.1IKSV .......................................................................................................... 23 1.3.2TalDans and CATI ...................................................................................... 24 1.3.3Garajlstanbul .............................................................................................. 25 1.3.4Kumbaraci50............................................................................................... 25 1.3.5Alternative Theatre Venues Initiative........................................................... 26 1.3.6BKM............................................................................................................ 27 1.3.7Bimeras and iDans....................................................................................... 27 1.4 Contemporary Performing Arts Initiative ("Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi"- "ÇGSG") 29 2. Private Sector and the Performing Arts.................................................................... 32 2.1 Private support for the performing arts in the United States ................................... 32 2.2 Private support for the perfoming arts Western Europe ......................................... 36 2.3 Private support for the performing arts in Turkey................................................... 43 3. The Strategic Alliance between the Private Sector and the Performing Arts.......... 48 3.1 The positioning of Corporate Sponsorship of Performing Arts as a Marketing Communication Tool by Companies 48 3.2 The Benefits of Corporate Sponsorships of Performing Arts from the perspective of Sponsor Companies 53 3.2.1Awareness and Corporate Image.................................................................. 53 3.2.2Brand Equity ............................................................................................... 56 3.2.3Corporate Reputation .................................................................................. 59 3.3 The Benefits of Corporate Sponsorships of Performing Arts from the perspective of Sponsor Companies................................................................................................................... 64 4. The Research.............................................................................................................. 69 4.1 The Goal of the Research....................................................................................... 69 4.2 The Scope and the Limitations of the Research...................................................... 70 4.3 The Method of the Research.................................................................................. 72 4.4 The Analysis of the Outcome of the Research....................................................... 73 4.4.1Garanti......................................................................................................... 73 4.4.2Borusan ...................................................................................................... 78 4.4.3The Marmara .............................................................................................. 81 4.4.4Ay gaz ........................................................................................................ 84 4.4.5Opet............................................................................................................. 89 4.4.6DHL............................................................................................................. 93 4.4.7THY............................................................................................................. 97 105. The Findings of the Thesis and The Suggestion of the Findings to £GSG.................. 105 References.......................................................................................................... ,........ 107 Appendix...................................................................................................................... 110en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleThe dance between companies and performing arts; corporate sponsorships of performing arts and its mutual benefitsen
dc.title.alternativeŞirketler ve sahne ve gösteri sanatları arasındaki dans; sahne ve gösteri sanatlarına verilen kurumsal sponsorluklar ve sağladığı karşılıklı faydalaren
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States